Sobota, 21 września 2019
Szukaj w serwisie:Mobilna zbiórka odpadów w sołectwie Turkowice
Data publikacji: 27 / 11 / 2013


Głośna próba syren
Data publikacji: 27 / 11 / 2013


Mobilna zbiórka odpadów w sołectwach Korytków, Chlebów, Warenka, Kalinowa, Pęcherzew, Szadów Księży, Obrębizna, Dzierżązna
Data publikacji: 26 / 11 / 2013


Sprawozdanie z konsultacji „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok"
Data publikacji: 25 / 11 / 2013


Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych
Data publikacji: 22 / 11 / 2013


Mobilna zbiórka odpadów w sołectwach Obrzębin, Grabieniec oraz Żuki
Data publikacji: 22 / 11 / 2013


Biegi Niepodległości
Data publikacji: 22 / 11 / 2013


Mobilna zbiórka odpadów w sołectwach Cisew i Słodków Kolonia
Data publikacji: 19 / 11 / 2013


XLIII Sesja Rady Gminy Turek
Data publikacji: 18 / 11 / 2013


Informacja o udzieleniu dotacji Gminnej Spółce Wodnej Turek
Data publikacji: 18 / 11 / 2013


Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok"
Data publikacji: 15 / 11 / 2013


Zaproszenie na jesienne warsztaty florystyczne
Data publikacji: 12 / 11 / 2013


Informacja Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data publikacji: 12 / 11 / 2013


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach: Obrzębin, Słodków Kolonia, Turkowice, Cisew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Data publikacji: 12 / 11 / 2013


Zaproszenie na konferencję pn. "Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest - możliwości i koszty"
Data publikacji: 07 / 11 / 2013


Konkursy „Złota Żaba” i „Złota Żabka”
Data publikacji: 05 / 11 / 2013


Konkurs Tureckiej Izby Gospodarczej "FIRMA ROKU 2013"
Data publikacji: 05 / 11 / 2013


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek
Data publikacji: 04 / 11 / 2013


Informacja dla mieszkańców - nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
Data publikacji: 31 / 10 / 2013


Pamiętajmy o fladze na Święto Niepodległości
Data publikacji: 31 / 10 / 2013


Świeto Niepodległości 11 listopada 2013 r.
Data publikacji: 31 / 10 / 2013


Psy oczekujące na adopcję
Data publikacji: 30 / 10 / 2013


„Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Data publikacji: 28 / 10 / 2013


Upływ terminu ważności dowodów osobistych
Data publikacji: 23 / 10 / 2013


Informacja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Data publikacji: 23 / 10 / 2013


Rejestracja działalności w ramach dostaw bezpośrednich - informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku
Data publikacji: 23 / 10 / 2013


Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2013/2014
Data publikacji: 23 / 10 / 2013


Komunikat Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku - dotyczy zagrożeń pożarowych wynikajacych z rozpoczęcia sezonu grzewczego
Data publikacji: 11 / 10 / 2013


Informacja o możliwości złożenia wniosku o udzielenie spółce wodnej dotacji celowej
Data publikacji: 10 / 10 / 2013


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
Data publikacji: 07 / 10 / 2013


Konkurs fotograficzny „Wielkopolska rodzina w obiektywie”
Data publikacji: 02 / 10 / 2013


Zaproszenie na warsztaty rękodzielnicze
Data publikacji: 30 / 09 / 2013


Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.
Data publikacji: 30 / 09 / 2013


Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2013/2014
Data publikacji: 01 / 10 / 2013


Otwarcie świetlicy i boiska w Wietchininie - fotorelacja
Data publikacji: 26 / 09 / 2013


XIV edycja podsumowania współzawodnictwa sportowego w powiecie tureckim w roku szkolnym 2012/2013
Data publikacji: 26 / 09 / 2013


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębie Warenka
Data publikacji: 17 / 09 / 2013


Kolonie letnie w Dziwnowie
Data publikacji: 02 / 09 / 2013


Dożynki Cisew 2013 - fotorelacja
Data publikacji: 26 / 08 / 2013


Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet
Data publikacji: 26 / 08 / 2013


Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
Data publikacji: 12 / 08 / 2013


Obwieszczenie Wójta Gminy Turek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów Szadów Pański oraz dla części obrębu Turkowice
Data publikacji: 30 / 07 / 2013


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w miejscowości Grabieniec
Data publikacji: 29 / 07 / 2013


Komunikat Wójta Gminy Turek
Data publikacji: 29 / 07 / 2013


Ogólnopolska akcja "Weź paragon"
Data publikacji: 22 / 07 / 2013


Informacja o procedurze przyznawania odszkodowań w związku z budową gazociągu Gustrzyn-Odolanów
Data publikacji: 17 / 07 / 2013


Szkoła Podstawowa w Cisewie - Szkołą Odkrywców Talentów
Data publikacji: 05 / 07 / 2013


Informacja dotycząca zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach rolnych
Data publikacji: 05 / 07 / 2013


Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń
Data publikacji: 05 / 07 / 2013


Informacja - dotyczy nowego systemu gospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Turek
Data publikacji: 03 / 07 / 2013


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek
Data publikacji: 21 / 06 / 2013


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Turek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów Szadów Pański oraz dla części obrębu  Turkowice
Data publikacji: 14 / 06 / 2013


Dni Gminy Turek - fotorelacja
Data publikacji: 13 / 06 / 2013


„Dzień Rodziny” w Szkole Podstawowej w Cisewie
Data publikacji: 11 / 06 / 2013


Nasz Mistrz Wielkopolski
Data publikacji: 03 / 06 / 2013


Zmiany w obowiązku meldunkowym
Data publikacji: 27 / 05 / 2013


Wnioski w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
Data publikacji: 24 / 05 / 2013


Uchwała Nr XXXV/198/13 Rady Gminy Turek z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Turek i podania tej informacji do publicznej wiadomości
Data publikacji: 23 / 05 / 2013


XV Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa
Data publikacji: 23 / 05 / 2013


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Data publikacji: 21 / 05 / 2013


W y k a z nr 1/2013 r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej
Data publikacji: 21 / 05 / 2013


Informacja o udzieleniu dotacji Wiejskiej Spółce Wodnej w Pęcherzewie
Data publikacji: 14 / 05 / 2013


Informacja o udzieleniu dotacji Gminnej Spółce Wodnej Turek
Data publikacji: 14 / 05 / 2013


Ciąg dalszy sukcesów lekkoatletów z Gimnazjum w Słodkowie
Data publikacji: 14 / 05 / 2013


Narodowy Program Rozwoju Sportu POLSKI SPORT 2024
Data publikacji: 10 / 05 / 2013


Uczniowie Gimnazjum w Słodkowie na Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w Lekkiej Atletyce
Data publikacji: 08 / 05 / 2013


Ogłoszenie Wójta Gminy Turek - dotyczy aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek na lata 2013 – 2020
Data publikacji: 23 / 04 / 2013


NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUREK
Data publikacji: 09 / 04 / 2013


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - dotyczy zmiany przebiegu drogi w miejscowości Wietchinin
Data publikacji: 04 / 04 / 2013


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - dotyczy dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Korytków
Data publikacji: 04 / 04 / 2013


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - dotyczy budowy drogi w miejscowości Grabieniec
Data publikacji: 04 / 04 / 2013


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - dotyczy Budowy drogi w miejscowości Dzierżązna
Data publikacji: 04 / 04 / 2013


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - dotyczy budowy drogi w miejscowości Budy Słodkowskie
Data publikacji: 04 / 04 / 2013


Uchwała Nr XXXIII/189/13 Rady Gminy Turek z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek
Data publikacji: 26 / 03 / 2013


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne
Data publikacji: 15 / 03 / 2013


Relacja z Gminnego Dnia Kobiet
Data publikacji: 11 / 03 / 2013


Turniej Tenisa Stołowego dla Uczniów Szkół Podstawowych
Data publikacji: 28 / 02 / 2013


Kolejne pomyślne występy drużyny E.K.S Słodków za nami
Data publikacji: 27 / 02 / 2013


Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla właścicieli stad trzody chlewnej - dotyczy realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie woj. wielkopolskiego
Data publikacji: 22 / 02 / 2013


ARiMR ostrzega przed oszustami!
Data publikacji: 22 / 02 / 2013


Zakończenie ferii zimowych w Wiejskim Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych
Data publikacji: 30 / 01 / 2013


Projekt "Aktywni na rynku pracy"
Data publikacji: 30 / 01 / 2013


Zmiany w obowiązku meldunkowym
Data publikacji: 17 / 01 / 2013


Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegamy Pożarom”
Data publikacji: 15 / 01 / 2013


Jasełka w Szkole Podstawowej w Cisewie
Data publikacji: 02 / 01 / 2013


Jasełka w Szkole Podstawowej w Turkowicach
Data publikacji: 28 / 12 / 2012


Apel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do gmin o tworzenie stanowisk dziennego opiekuna
Data publikacji: 28 / 12 / 2012


Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin uczestniczących w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Data publikacji: 10 / 12 / 2012


Zmiana numerów kont bankowych- dot. przekazywania opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o odpadach oraz opłat za substancje kontrolowane
Data publikacji: 27 / 11 / 2012


Ślubowanie klasy I w Szkole Podstawowej w Cisewie
Data publikacji: 09 / 11 / 2012


Oferta Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych
Data publikacji: 30 / 10 / 2012


Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży przetargowej
Data publikacji: 29 / 10 / 2012


Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Turek
Data publikacji: 24 / 10 / 2012


Ankieta dotycząca zapotrzebowania użytkowników na usługi: telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów
Data publikacji: 23 / 10 / 2012


Kolejny turniej drużyny EKS Słodków reprezentującej naszą gminę za nami…
Data publikacji: 08 / 10 / 2012


UCHWAŁA NR XXIV/140/12 RADY GMINY TUREK z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
Data publikacji: 03 / 10 / 2012


Półkolonie w Gminie Turek
Data publikacji: 12 / 09 / 2012


Komunikat dla przedsiębiorców - dotyczy wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Data publikacji: 31 / 08 / 2012


I Otwarte Zawody w Skokach przez Przeszkody Gminy Turek oraz I Otwarte Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Gminy Turek - fotorelacja
Data publikacji: 30 / 07 / 2012


Strażackie zmagania w Kowalach Księżych
Data publikacji: 20 / 07 / 2012


Piknik Rodzinny w Cisewie
Data publikacji: 18 / 07 / 2012


Zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.- konsultacje społeczne
Data publikacji: 18 / 07 / 2012


Konińskie Centrum Informacyjno-Doradcze
Data publikacji: 17 / 07 / 2012


Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Chlebowie imienia Józefa Mehoffera oraz jubileusz 90 – lecia istnienia szkoły
Data publikacji: 05 / 07 / 2012


Gminny Dzień Piłkarza - fotorelacja
Data publikacji: 03 / 07 / 2012


Podziękowanie
Data publikacji: 02 / 07 / 2012


„Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” - praca dla zawodowców
Data publikacji: 12 / 06 / 2012


Gminny Dzień Dziecka
Data publikacji: 12 / 06 / 2012


Impreza integracyjna w Chlebowie
Data publikacji: 08 / 06 / 2012


Materiał filmowy z Gminnego Dnia Dziecka w Kowalach Księżych
Data publikacji: 04 / 06 / 2012


Dni Gminy Turek - fotorelacja
Data publikacji: 04 / 06 / 2012


Materiał filmowy z IV Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej jaki odbył sie w Gimnazjum w Słodkowie
Data publikacji: 25 / 05 / 2012


Uroczyste otwarcie kompleksu boisk Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Cisewie
Data publikacji: 24 / 05 / 2012


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie - cykl spotkań integracyjnych „Kocham Cię Rodzinko”
Data publikacji: 23 / 05 / 2012


Kiermasz wielkanocny
Data publikacji: 18 / 04 / 2012


Druhowie z Kalinowej czuwali w historycznych strojach
Data publikacji: 13 / 04 / 2012


Ankieta - nowy system gospodarki odpadami
Data publikacji: 30 / 03 / 2012


Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech
Data publikacji: 16 / 03 / 2012


Gminny Dzień Kobiet
Data publikacji: 14 / 03 / 2012


Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia "Szadowiacy"
Data publikacji: 14 / 03 / 2012


Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Cisewie
Data publikacji: 31 / 01 / 2012


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY TUREK
Data publikacji: 31 / 01 / 2012
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Komunikat dotyczący Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Data publikacji: 24 / 01 / 2012


Szkoła Podstawowa w Cisewie Szkołą Odkrywców Talentów
Data publikacji: 08 / 12 / 2011


Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Data publikacji: 08 / 12 / 2011


Informacja o zmianie przepisów ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania akcyzą węgla i koksu
Data publikacji: 07 / 12 / 2011


Pasowanie na Przedszkolaka
Data publikacji: 02 / 12 / 2011


Gminny Dzień Edukacji Narodowej
Data publikacji: 19 / 10 / 2011


Informacja dotycząca projektu "Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania"
Data publikacji: 19 / 10 / 2011


Inauguracja stowarzyszenia "Kali - NoVa"
Data publikacji: 28 / 09 / 2011


Gminno - Miejsko - Parafialne Dożynki
Data publikacji: 02 / 09 / 2011


Realizacja usług doradczych dla przedsiębiorców
Data publikacji: 28 / 07 / 2011


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii - uboje na użytek własny
Data publikacji: 21 / 07 / 2011


Piknik w Cisewie
Data publikacji: 15 / 07 / 2011


Stypendia Wójta Gminy Turek
Data publikacji: 27 / 06 / 2011


Inauguracyjne posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie Gminy Turek.
Data publikacji: 10 / 06 / 2011


Dzień Dziecka w Wiejskim Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych
Data publikacji: 08 / 06 / 2011


Święto Gminy Turek i Powiatu Tureckiego
Data publikacji: 07 / 06 / 2011


X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Data publikacji: 31 / 05 / 2011


Kiermasz Wielkanocny w Wiejskim Centrum Lokalnej Aktywności
Data publikacji: 06 / 04 / 2011


Dzień Kobiet w Gminie Turek
Data publikacji: 10 / 03 / 2011


Turniej Tenisa Stołowego
Data publikacji: 01 / 03 / 2011


Informacja dla mieszkańców Gminy Turek
Data publikacji: 22 / 02 / 2011


BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI
Data publikacji: 07 / 02 / 2011


WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO NA BUDOWIE ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁODKÓW
Data publikacji: 19 / 10 / 2010


"WIEJSKIE CENTRUM LOKALNEJ AKTYWNOŚCI W KOWALACH KSIĘŻYCH"
Data publikacji: 19 / 10 / 2010


Rozpoczęła się budowa środowiskowej hali sportowej w miejscowości Słodków
Data publikacji: 07 / 09 / 2010


„Piękna w tradycji”
Data publikacji: 01 / 09 / 2010


Pobyt kolonistów w Bukowcu
Data publikacji: 01 / 09 / 2010


"WIEJSKIE CENTRUM LOKALNEJ AKTYWNOŚCI W KOWALACH KSIĘŻYCH"
Data publikacji: 27 / 08 / 2010


INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE W NASZEJ GMINIE
Data publikacji: 27 / 08 / 2010


Wyniki VI Edycji Konkursu międzygminnego „Na najbardziej uporządkowaną wieś oraz najbardziej zadbaną zagrodę w gminie”
Data publikacji: 28 / 07 / 2010


Uchwała Nr XXXI/199/09 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r.
Data publikacji: 11 / 05 / 2010
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Wyniki V edycji konkursu "Na najbardziej uporządkowaną wieś oraz zadbaną zagrodę w każdej gminie"
Data publikacji: 24 / 08 / 2009


Pobyt kolonistów w Radkowie
Data publikacji: 21 / 08 / 2009


Zakończenie inwestycji w Żukach
Data publikacji: 27 / 04 / 2009


X Turniej Samorządowców Powiatu Tureckiego w Halowej Piłce Nożnej
Data publikacji: 27 / 02 / 2009


Nowy GIMBUS dla Gminy Turek
Data publikacji: 12 / 12 / 2008


ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W NASZEJ GMINIE
Data publikacji: 26 / 09 / 2008


Inauguracja roku szkolnego w Gimnazjum w Słodkowie
Data publikacji: 04 / 09 / 2008


Wyniki IV edycji konkursu "Na najbardziej uporządkowaną wieś oraz zadbaną zagrodę w każdej gminie"
Data publikacji: 22 / 08 / 2008


INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE W NASZEJ GMINIE
Data publikacji: 05 / 08 / 2008


Zakończenie inwestycji w Słodkowie Kolonii
Data publikacji: 13 / 05 / 2008


Wizyta gościa z Ukrainy
Data publikacji: 03 / 03 / 2008


Rozpoczął się kolejny etap budowy kolektora kanalizacji deszczowej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Słodków Kolonia
Data publikacji: 17 / 12 / 2007


W dniu 26.11.2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turek odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”.
Data publikacji: 27 / 11 / 2007


„Dzikie wysypiska śmieci”
Data publikacji: 27 / 11 / 2007


W dniu 20.11.2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turek odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. opracowania Programu Promocji Powiatu Tureckiego.
Data publikacji: 22 / 11 / 2007


ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W NASZEJ GMINIE
Data publikacji: 22 / 11 / 2007


Wyniki III edycji konkursu "Na najbardziej uporządkowaną wieś oraz zadbaną zagrodę w każdej gminie"
Data publikacji: 17 / 08 / 2007


Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Turkowicach
Data publikacji: 22 / 06 / 2007


Lokalna Grupa Działania - Turecka Unia Rozwoju „T.U.R”
Data publikacji: 22 / 06 / 2007

 Licznik odwiedzin: 628605