Środa, 16 października 2019
Szukaj w serwisie:

W dniu 20.11.2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turek odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. opracowania Programu Promocji Powiatu Tureckiego.

 
 
 
Spotkanie poświęcone było analizie dokumentów strategicznych oraz promocji w każdej z gmin Powiatu Tureckiego.
 
 
Przedstawiciele gmin uczestniczących w spotkaniu przedstawili główne kierunki rozwoju swojej gminy i sposoby promocji, a w szczególności:
• informacje o istniejących gminnych programach promocji
• informacje o stosowanych rodzajach promocji przez gminy
 
 
 
• informacje o środkach finansowych przeznaczanych na promocję przez gminy
• informacje o stronach internetowych i materiałach promocyjnych przygotowywanych przez gminy
• informacje o dotychczasowej polityce informacyjnej gminy
• informacje o udziale w targach, organizowanych wystawach i innych akcjach promocyjnych gminy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiesława Kolenda - inspektor UG.
 Licznik odwiedzin: 632095