Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

„Dzikie wysypiska śmieci”

 
 
W sierpniu bieżącego roku mieszkańcy gruntów zlokalizowanych w miejscowości Dzierżązna zgłosili fakt istnienia nielegalnego składowiska odpadów na terenach nieeksploatowanej żwirowni (zdjęcie obok).
 
 
 
 
 
 
W toku podjętych działań policjanci Komendy Powiatowej Policji ustalili sprawców procederu i nakazali uprzątnięcie zalegających tam śmieci. Winni na koszt własny dokonali wywozu zalegających odpadów i dodatkowo ukarani zostali mandatami karnymi (zdjęcie ukazuję teren po uprzątnięciu odpadów).
 
 
 
 
 

Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że zgodnie z ustawą o odpadach władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na jego nieruchomości, dlatego w przypadku niemożności ustalenia sprawców tworzących dzikie wysypiska śmieci, to gospodarz zobowiązany będzie do  jego likwidacji, na koszt własny.
Ponadto w myśl ww. ustawy, kto w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych magazynuje lub składuje odpady podlega karze aresztu albo grzywny.
 
 
Nielegalne składowisko odpadów na terenie nieekploatowanej żwirowni...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...teren po uprzątnięciu odpadów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justyna Sylwestrzak - pracownik UG.
 Licznik odwiedzin: 632820