Środa, 16 października 2019
Szukaj w serwisie:

W dniu 26.11.2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turek odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyjęty prządek obrad:
 
1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenia quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.
6. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.
7. Wybór Przewodniczącego Zarządu Związku.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Związku.
9. Wybór Członków Zarządu Związku.
10.Wybór Komisji Rewizyjnej Związku.
11.Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wysokości świadczeń finansowych uczestników Związku.
12.Sprawy organizacyjne.
13.Zakończenie Zgromadzenia.
 
 
 
 
Spotkanie przebiegało zgodnie z ww. porządkiem obrad. Zgromadzenie Związku dokonało wyboru wszystkich statutowych organów związku, oraz podjęło uchwałę w sprawie składki członkowskiej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiesława Kolenda - inspektor UG.
 Licznik odwiedzin: 632092