Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Zakończenie inwestycji w Żukach

       Zakończona została budowa kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w Żukach.
       Wykonawcą inwestycji był Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusza Wawrzyniaka z Tuliszkowa, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.
Wartość robót zgodnie z umową wyniosła 3.375.538,08 zł brutto. Roboty budowlane trwały od 04.09 2008 r. do 30.03.2009 r.      
       Gmina Turek inwestycję tą zrealizowała przy współudziale zarządcy drogi – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu oraz Gminy Przykona.
Inwestycja obejmowała budowę kolektora kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego w pasie drogi krajowej nr 72, na trasie istniejącego–likwidowanego rowu przydrożnego i pod projektowaną ścieżką pieszo-rowerową. Szczegółowy zakres inwestycji  obejmował:
1. Budowę kanału kanalizacji sanitarnej – długość kanalizacji L=2029 m;
2. Budowę przepompowni – 3 szt.
3. Budowę kolektora kanalizacji deszczowej – długość kanalizacji L=2029 m
4. Budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej o długości 2129,24 m
 
 
 
 
 Licznik odwiedzin: 632807