Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

"WIEJSKIE CENTRUM LOKALNEJ AKTYWNOŚCI W KOWALACH KSIĘŻYCH"

 
       W dniu 21 września 2010 r., odbył się odbiór inwestycji pn.: Remont budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na "Wiejskie Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych". 

       Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków pomocowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, „Działanie i rozwój wsi”. W październiku 2009 r. została podpisana z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Umowa o przyznanie pomocy. Wartość całkowita operacji – 512.383,03 zł, w tym wartość pomocy 316.523,03 zł.

       Wykonawcą robót była Firma Budowlana „JAFRA”, Jafra Andrzej, Cisew 143 62-700 Turek.
       Roboty zostały wykonane w terminie od 7 grudnia 2009 r. do 20 września  2010 r.

       W ramach zadania wyremontowany został budynek, zakupione zostało podstawowe wyposażenie pozwalające na prowadzenie szkoleń i spotkań, urządzono dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Wybudowane zostało boisko do koszykówki oraz przygotowany został teren pod boisko do piłki nożnej.  
 
 
 
 

 
 
 Licznik odwiedzin: 632863