Środa, 16 października 2019
Szukaj w serwisie:

WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO NA BUDOWIE ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁODKÓW


       W dniu 23 września 2010r., dokonano wmurowania aktu erekcyjnego na budowie Środowiskowej Hali sportowej w miejscowości Słodków.
      W roku 2007 podjęte zostały działania zmierzające do rozpoczęcia  w 2009 r., realizacji przedsięwzięcia. Został również złożony wniosek do Departamentu Kultury Fizycznej i Turystki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania inwestycyjnego w „Programie rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego w oparciu o środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego został przyjęty „Program rozwoju bazy sportowej w Województwie Wielkopolskim na lata 2008-2010”, w którym budowa Środowiskowej hali sportowej w m. Słodków została zakwalifikowana jako zadanie spełniające priorytety oraz odpowiadające kryterium do umieszczenia w „Programie”. Zgodnie z zasadami dofinansowania podpisanie umowy zapewniającej skorzystanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej mogło nastąpić dopiero po rozpoczęciu budowy.
       W roku 2010, po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy przystąpiono do działań mających na celu rozpoczęcie budowy hali. Została zaktualizowana dokumentacja projektowa. W postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót: Zakład Budowlany „BUD-BET” Hieronim Moczydłowski Szadów Pański 35,  62-700 Turek. Również w trybie przetargu nieograniczonego wybrano Zakład Usług Budowlanych Mirosław Wilamowski ul. Margaretkowa 1/39,  62-510 Konin, zapewniający zespół Inspektorów  Nadzoru.
       Umowa z Wykonawcą została zawarta dnia 23 lipca 2010 r., a od dnia 9 sierpnia 2010 r., zostały rozpoczęte prace na budowie. 
       Planowany termin zakończenia budowy hali – styczeń 2012 r.
 
        
 
 
GMINA TUREK
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
 
 
 
 
Akt Erekcyjny   pod budowę Środowiskowej Hali Sportowej
w miejscowości Słodków
 
            W dniu 23 września 2010 roku w Słodkowie, w powiecie tureckim, województwie wielkopolskim, gdy głową Kościoła Katolickiego był Benedykt XVI, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Prezesem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Starostą Tureckim Ryszard Bartosik, Wójtem Gminy Turek Jan Owczarek, Przewodniczącym Rady Gminy Turek Ireneusz Kolenda, Proboszczem Parafii Matki Boskiej Fatimskiej ks. Stanisław Nasiński, Dyrektorem Gimnazjum w Słodkowie Jerzy Zygmunt a Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Tomasz Kościankowski, jesteśmy świadkami uroczystego podpisania i wmurowania tego Aktu Erekcyjnego pod fundament środowiskowej hali sportowej w miejscowości Słodków.
            Staraniem Wójta Gminy Turek, Rady Gminy Turek i wielu życzliwych tej inicjatywie ludzi, wznoszony jest obiekt sportowy, tak ważny dla mieszkańców gminy.
Jest naszą intencją, aby budynek hali jak najlepiej służył uczniom i wszystkim miłośnikiem sportu.
Niech dzięki tej inicjatywie odkryte zostaną talenty sportowe na miarę mistrzów świata i olimpiad.
            I oto dzisiaj, w otoczeniu zgromadzonych, znamienitych gości, przyjaciół, którzy swym zaangażowaniem przyczynili się do realizacji tego ważnego projektu, po opatrzeniu w stosowne podpisy, dokonano wmurowania Aktu Erekcyjnego, czyniąc to dla przyszłych pokoleń i dobra naszej społeczności.
 
                                                         Słodków 23 września 2010 roku
 
Przy wmurowaniu niniejszego
Aktu Erekcyjnego obecni byli:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Licznik odwiedzin: 632117