Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Informacja dla mieszkańców Gminy Turek

                                                                              
                                                                           Turek, dnia 22 lutego 2011 r.
 
 
MIESZKAŃCY GMINY TUREK
 
 
Wójt Gminy Turek przypomina, że zgodnie z art. 30 i 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.):
 
1. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Dlatego też prosimy nie blokować swobodnego spływu wód opadowych w rowach przydrożnych w związku z nieprawidłowym utrzymaniem zjazdów.
 
2. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowemu, w szczególności:
- zwężania pasa drogowego,
poprzez jego zaorywanie lub wrastające w niego gałęzie drzew i krzewów rosnących na sąsiednich nieruchomościach;
- odprowadzania wody do rowów przydrożnych lub na jezdnie drogi.
 
Informuję Państwa, że w bieżącym roku przeprowadzone zostaną przez pracowników Urzędu Gminy Turek kontrole dotyczące wykonywania obowiązków wynikających z powołanej wyżej ustawy.
 
 
                                                                                       WÓJT
                                                                           /-/ Karol Mikołajczyk
 Licznik odwiedzin: 632802