Środa, 16 października 2019
Szukaj w serwisie:

X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 28 maja 2011r. w remizie OSP w Kowalach Księżych odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W Zjeździe uczestniczyli delegaci z poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy Turek , Powiatowy Kapelan Strażaków, a jednocześnie członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP w Poznaniu – ks. Antoni Janicki,  przedstawiciele Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w osobach: Jan Nowak- V-ce Prezes, Marian Mirosław Marczewski – członek Prezydium, oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Turku – bryg. Dariusz Stasiak.

Obradom przewodniczył Karol Mikołajczyk – Wójt Gminy Turek

 

Podczas Zjazdu wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Turku na lata 2011 – 2016.

 

1. Prezes - Wacław Szajrych

2.V-ce Prezes - Jan Owczarek

3.V-ce Prezes - Zygmunt Białas

4.Komendant Gminny – Krzysztof Kubiak

5.Sekretarz - Tadeusz Wojciechowski

6.Skarbnik - Henryk Grzelak

7.Członek Prezydium  - Wojciech Antczak

8.Członek Prezydium – Danuta Cytrowska

9.Członek Prezydium – Józef Gromada

10 Członek – Marcin Nycek

11. Członek – Karol Mikołajczyk

12.Członek – Józef Woźniak

13. członek – Grzegorz Glapa

14.członek – Piotr Andrzejak

15. członek – Marek Ogrodowczyk

16..członek – Mariusz Seńko

17. członek – Jan Napierała

18. członek – Jerzy Zygmunt

 

Wybrano również Komisję Rewizyjną Oddziału Gminnego ZOSP RP w Turku w składzie

  1. Przewodniczący- Eugeniusz Jakubowski
  2. członek- Józef Kowalski
  3. członek – Piotr Kapusta

 

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku zostali:

   1.   Jan Owczarek

   2.   Zygmunt Białas

   3.   Mariusz Seńko

 

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego zostali:

  1. Wacław Szajrych
  2. Krzysztof Kubiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Licznik odwiedzin: 632071