Środa, 16 października 2019
Szukaj w serwisie:

Inauguracyjne posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie Gminy Turek.

Wójt Gminy Turek Zarządzaniem Nr 20/11 z dnia 16 maja 2011 r. powołał zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie w Gminie Turek.

 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 

1)  Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

a)  Zofia Jopek - starszy pracownik socjalny

b)  Justyna Przysło - pracownik socjalny

c)  Dagmara Rarogiewicz - pracownik socjalny

 

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a) Jadwiga  Purcel - Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Turek

 

3) Policji:

a) Jan Wodziński - Asp Szt. RW Komendy Powiatowej Policji w Turku

 

4) Oświaty:

a) Katarzyna Kossowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Cisewie

b) Aneta Biskup - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chlebowie

c) Beata Jabłońska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kaczkach Średnich

d) Ewa Czerniejewska - pedagog szklony Gimnazjum w Słodkowie

e) Agnieszka Kurzawa - nauczyciel Zespołu – Przedszkolnego w Słodkowie

f) Agnieszka Biniek-Rogalska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Turkowicach

g) Małgorzata Janik - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żukach

 

5) Ochrony Zdrowia:

a) Emilia Durecka-Kołata - Oddziałowa Działu Pomocy Doraźnej i Przyjęć SP ZOZ w Turku

 

6) Kurator Sądowy:

a)  Zofia Antoniak - Kurator Specjalista w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Turku

 

Szczegółowe warunki pracy Zespołu określają:

 

1) Uchwała Nr  IV /15 /11 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Turek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

2) Uchwała Nr  IV /14 /11 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2011roku w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy rodzinie w Gminie Turek.

 

Zadania zespołu interdyscyplinarnego:

  • realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • integracja i koordynacja działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w jego skład oraz innych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny to zespół strategiczno - koordynujący, kształtujący lokalną politykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie tworząc spójny lokalny system ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

 

W dniu 7 czerwca 2011r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie Gminy Turek.

 

Na pierwszym posiedzeniu członkowie zespołu wybrali spośród siebie przewodniczącego zespołu i zastępcę przewodniczącego.

Przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Turek została wybrana Pani Justyna Przysło.

Zastępcą przewodniczącej zespołu do spraw przemocy w rodzinie została wybrana Pani Zofia Jopek.

 

Na spotkaniu ustalono też procedurę powoływania zespołów roboczych, w których biorą udział przedstawiciele, instytucje, organizacje, której koordynatorem każdorazowo jest osoba zgłaszająca problem.

Skład grupy roboczej jest dostosowany do skali problemu.

 

Każdy kto zauważy lub usłyszy o przemocy w rodzinie może zadzwonić:

           

poniedziałek – piątek   7.30  -  15.30

 

tel. 63 279 40 62  lub na Policję tel. 997

 

 

 Licznik odwiedzin: 632086