Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Stypendia Wójta Gminy Turek

„Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni,

Jak ty korzystasz z pracy innych”

                                         Kardynał Stefan Wyszyński

 

 

Gmina Turek chcąc otoczyć opieką uzdolnione dzieci i młodzież, osiągające wybitne wyniki w dziedzinie nauki i sportu przyjęła „Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Program ma na celu zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach i olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim, doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, stworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej szkół oraz młodzieży Gminy Turek oraz promocję Gminy Turek poprzez osiągane wyniki i reprezentowanie Gminy na różnych konkursach przedmiotowych, olimpiadach czy turniejach.

W związku z przyjętym Programem dnia 22 czerwca 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Turek za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2010/2011. Kryteria określone w uchwale Rady Gminy Turek w sprawie warunków przyznawania stypendiów za osiągnięcia w nauce spełniło 10 uczniów ze szkół, dla których Gmina Turek jest organem prowadzącym.

 

Stypendia otrzymali:

  1. Marlena Makówka – uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich – za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole (5,63),
  2. Natalia Marendziak – uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie – za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole (5,45),
  3. Łukasz Frątczak – uczeń Szkoły Podstawowej w Chlebowie - za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole (5,3),
  4. Michał Hynas – uczeń Gimnazjum w Słodkowie - za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole (5,21), uzyskanie tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego,
  5. Patrycja Kołodziejczyk – uczennica Gimnazjum w Słodkowie - za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole (5,05),
  6. Konrad Majcherek – uczeń Gimnazjum w Słodkowie – finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,
  7. Martyna Kolenda – uczennica Szkoły Podstawowej w Cisewie – za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole (5,27), uzyskanie tytułu laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki „OLIMPUS”, tytułu laureata Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „KANGUR 2011”, tytułu laureata Ogólnopolskiego Konkursu „ALFIK MATEMATYCZNY”, tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego,
  8. Filip Baszkowski – uczeń Szkoły Podstawowej w Cisewie – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki „OLIMPUS”,
  9. Martyna Naszkowska – uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Curie – Skłodowskiej w Żukach - za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole (5,3),
  10. Michał Rosiak – uczeń Szkoły Podstawowej w Turkowicach - za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole (5,3).

Wyróżnionym uczniom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 Licznik odwiedzin: 632856