Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Współpraca ze stowarzyszeniami jest istotnym elementem w skutecznych działaniach każdego samorządu, pokazuje bowiem bezpośrednie potrzeby mieszkańców danego terenu, na które wspólnie możemy reagować i je rozwiązywać. Cieszę się, że  Państwo jesteście aktywni, rozwijacie swoją działalność, motywując tym samym do powstania kolejne organizacje – powiedział Karol Mikołajczyk, Wójt Gminy Turek podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się we wtorek, 6 grudnia br. w Urzędzie Gminy Turek. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele doświadczonych organizacji pozarządowych, jakim jest m.in. stowarzyszenie „Edukacja, kultura i sport” w Słodkowie, te działające od niedawna, do których zaliczają się stowarzyszenia: „Cisew” z reaktywowanym Kołem Gospodyń Wiejskich, „Kali - Nova” i „Wspólnota kobiet” oraz osoby z terenu gminy Turek, które mają w planach powołanie stowarzyszenia.

Każdy z przedstawicieli dzielił się zdobytymi doświadczeniami, zorganizowanymi imprezami i akcjami. – Działamy od niedawna, bo kilka miesięcy, ale już bardzo wiele zrobiliśmy – mówiła Jadwiga Glapa ze stowarzyszenia „Wspólnota kobiet” w Słodkowie, wymieniając zorganizowane wyjazdy integracyjne oraz spotkania okolicznościowe. – W naszej organizacji przeważają kobiety, które mają potrzebę integracji i działania na rzecz miejscowości, w których mieszkają. Choć przedział wiekowy naszych członkiń jest bardzo duży, potrafimy znaleźć wspólne zainteresowania, które nas integrują i łącza, a nie dzielą.

Każde ze stowarzyszeń funkcjonuje zgodnie z zapisami statutowymi, kierując się potrzebami mieszkańców wsi, czy terenu, na którym działa. Jednym z elementów niemal każdego z nich jest organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży. – Inwestujemy w młodzież, dlatego utworzyliśmy sekcję taneczną dla dziewcząt oraz sekcję piłki nożnej dla chłopców – mówiła Elżbieta Parafiniuk, prezes stowarzyszenia „Kali - Nova” – Chętna grupka młodzieży utworzyła przy stowarzyszeniu kabaret „Porażka”, którego nazwa jest zaprzeczeniem ich pierwszych osiągnięć. Poprzez stowarzyszenie chcemy młodym stworzyć możliwość rozwoju oraz pozytywnie zapełnić wolny czas.

Podczas spotkania poruszono również kwestie związane z pomocą formalną i merytoryczną dla tych, którzy już działają oraz dla tych, którzy myślą o powołaniu stowarzyszenia. Organizacje mogą korzystać ze wsparcia doradcy ds. NGO w Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Turku, jak również m.in. bezpłatnego doradztwa w tematyce księgowości, dotacji z UE oraz prawnych.

W kwestiach dofinansowania stowarzyszenia mogą liczyć na wsparcie samorządu, m.in. poprzez informacje o konkursach, jak również pomoc w wypełnianiu wniosków z innych źródeł finansowania.

Wójt zapowiedział, że spotkania z organizacjami pozarządowymi odbywać się będą cyklicznie, a kolejne zaplanowano na początek stycznia 2012 r., kiedy omówione zostaną harmonogramy i plany działalności na nowy rok.

 

 Licznik odwiedzin: 632823