Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Szkoła Podstawowa w Cisewie Szkołą Odkrywców Talentów

„(…) z przyjemnością informuję, że Szkoła Podstawowa w Cisewie uzyskała w roku szkolnym 2010/2011 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka ta przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży”. Tymi słowami rozpoczyna się list Katarzyny Hall skierowany do Szkoły Podstawowej w Cisewie.

Jest to dla szkoły sukces na skalę ogólnopolską. W powiecie tureckim ten zaszczytny tytuł ma tylko siedem szkół. Tytuł ten jest ukoronowaniem wieloletniej pracy nauczycieli tejże szkoły z uczniami uzdolnionymi. Podejmowali oni działalność ukierunkowaną na rozwój uczniów zdolnych, wyzwalając w nich nowatorską inicjatywę. Działania te przyniosły efekty w postaci sukcesów w skali gminy, powiatu, województwa i kraju. Wymagały one zaangażowania uczniów, rodziców i przede wszystkim profesjonalności nauczycieli, którzy odkryli uzdolnienia uczniów i potrafili je skutecznie wykorzystać. Angażując ich w określoną działalność, pobudzali ich do działań nowatorskich, których efekty przynosiły splendor szkole i środowisku. Żeby znaleźć się na ogólnopolskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów, trzeba było przedstawić dowody na to, że zajęcia prowadzone z uczniami służą rozwijaniu ich uzdolnień artystycznych, sportowych, plastycznych, przedmiotowych lub w dziedzinie wolontariatu. W ankiecie kwalifikacyjnej przedstawiliśmy opis trzech  z ośmiu prowadzonych przez szkołę zajęć, które rozwijają talenty uczniów.  Były to następujące dziedziny:  kółko matematyczne prowadzone przez Panią Iwonę Chrzęściewską, aktywność wolontariacka prowadzona przez Panie: Iwonę Toda – Ogrodowczyk i Joannę Popardowską oraz zajęcia sportowe prowadzone przez Panią Iwonę Toda – Ogrodowczyk.
Należy być dumnym z tego, że działalność Szkoły Podstawowej w Cisewie przyczynia się do promocji szkoły i gminy w środowisku lokalnym, powiecie, województwie i kraju. Motywuje to nauczycieli do dalszej wydajnej i efektywnej pracy. Grono oraz uczniowie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania przez ich szkołę tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów”.

Więcej informacji na stronie www.roktalentow.men.gov.pl

 

 Licznik odwiedzin: 632870