Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia "Szadowiacy"

 

Mają dużo do zrobienia

 

- Przed nami wiele pracy i starań o to, aby miejscowości, w których mieszkamy było ciekawie, aby działo się dużo dobrego – mówił Arkadiusz Knapkiewicz, prezes stowarzyszenia „Szadowiacy”, podczas spotkania założycielskiego, które odbyło się w poniedziałek, 12 marca w gminie Turek. Na listę członków stowarzyszenia wpisały się aż 34 osoby, które mają wiele pomysłów na rozwój Szadowa Pańskiego i Księżego.

 

Przewodniczącym spotkania założycielskiego został Karol Mac, radny w Gminie Turek, mieszkaniec Szadowa, protokolantem - Marta Jachimowska, z Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Turku, która przedstawiła propozycję statutu dla formującej się organizacji oraz jej podstawowe zasady funkcjonowania.

– Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie zatrudnia pracowników jest organizacją non profit, co oznacza, że wszystkie pozyskane finanse wydaje na cele statutowe w ramach swojej działalności. Wszyscy działają nieodpłatnie, na rzecz lokalnej społeczności – mówiła doradca ds. NGO.

W kolejnych punktach zebrania przyjęto jednogłośnie następujące uchwały: o powołaniu stowarzyszenia o nazwie „Szadowiacy”, przyjęciu statutu oraz Komitecie Założycielskim.  W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. W składzie Zarządu znaleźli się: Arkadiusz Knapkiewicz - prezes, Zbigniew Nowinowski – wiceprezes, Wiesława Karbowa - skarbnik, Mariola Tyczka - sekretarz, Agnieszka Kustosz- Chrostek – członek. Z kolei do składu Komisji Rewizyjnej wybrano: Zbigniewa Kroczewskiego, Helenę Mac oraz Krzysztofa Będkowskiego.

Ustalono również wysokość składki członkowskiej oraz omówiono plany na najbliższe działania m.in. związane z remontem remizy OSP w Szadowie Pańskim, gdzie mieścić się będzie siedziba „Szadowiaków”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Licznik odwiedzin: 632894