Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Zmiany w obowiązku meldunkowym

 
Od 1 stycznia 2013 r. zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego.

Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2012 r. poz. 1407).
 
Zgodnie z nowymi przepisami:
• nie trzeba najpierw wymeldowywać się w jednym urzędzie,
• aby w drugim urzędzie dokonać zameldowania.

Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.
 
Od 1 stycznia  br. przy dokonywaniu meldunku, nie ma obowiązku podawania
informacji o:
• wykształceniu,
• obowiązku  wojskowym,
• oraz przedkładania książeczki wojskowej.

Zniesione zostały sankcje karne m.in. dla obywateli polskich  i obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Dłuższy jest też termin na zgłoszenie meldunku, z dotychczasowych 4 dni termin został wydłużony do 30 dni.

Zgodnie z oczekiwaniami obywateli można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. 
Oznacza to, że ustanowiony pełnomocnik będzie mógł m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.

Ponadto od 1 stycznia 2013 r. nie ma obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.

Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają obowiązku weryfikowania  dokonywania meldunku przez mieszkańców lub pracowników.

Nie ma także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 r.
 
 Licznik odwiedzin: 632838