Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Projekt "Aktywni na rynku pracy"

 
Zapraszamy
do wzięcia udziału w projekcie
„Aktywni na rynku pracy!”
 
Powiatowy Urząd Pracy w Turku przygotowuje się do realizacji projektu systemowego  „Aktywni na rynku pracy!” w ramach Poddziałania 6.1.3. PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach przedmiotowego projektu Powiatowy Urząd Pracy w Turku 
oferuje następujące obszary wsparcia:
 
I Staż
– okres trwania staży w ramach projektu wyniesie 5 miesięcy pod warunkiem złożenia przez pracodawcę (organizatora stażu) deklaracji zatrudnienia / powierzenia innej pracy zarobkowej po zakończeniu stażu
 
II Udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
–  planowana wysokość środków na osobę – 17.000 zł
 
III Poradnictwo zawodowe
– utworzenia Indywidualnego Planu Działania.
 
W projekcie mogą brać udział osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku, które wcześniej nie uczestniczyły w przedmiotowym projekcie. W pierwszej kolejności wsparcie otrzymają osoby bezrobotne należące do następujących grup:
• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby do 30 roku życia,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 
Powiatowy Urząd Pracy w Turku zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie oraz do składania wniosków na ww. formy wsparcia.
 
Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej PUP Turek www.pup.turek.pl w zakładce do pobrania. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy urzędu ( staż -  pokój nr 6, tel. 63 2802354, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – pokój nr 7 , tel. 63 2802356).
 Licznik odwiedzin: 632901