Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Informacja o udzieleniu dotacji Gminnej Spółce Wodnej Turek

Turek, dn. 13.05.2013 r.

GI-GD.6343.4.2013


       W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 13 kwietnia 2013 o przyznanie w 2013 r. dotacji z budżetu gminy Turek Gminnej Spółce Wodnej Turek na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Wójt Gminy Turek informuje, iż udzielono dotacji w wysokości 15.900,00zł. (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) dla w/w Spółki Wodnej.

 

Z up. Wójta
/-/ Tomasz Józefowicz
Zastępca Wójta

 Licznik odwiedzin: 632877