Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:





Informacja o udzieleniu dotacji Wiejskiej Spółce Wodnej w Pęcherzewie

Turek, dn. 13.05.2013 r.
GKI-GD.6343.5.2013

       W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 09 maja 2013 o przyznanie w 2013 r. dotacji z budżetu gminy Turek Wiejskiej Spółce Wodnej w Pęcherzewie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Wójt Gminy Turek informuje, iż udzielono dotacji w wysokości 3.700,00zł. (słownie: trzy tysiące siedemset złotych) dla w/w Spółki Wodnej.
 

Z up. Wójta
/-/ Tomasz Józefowicz
Zastępca Wójta








 Licznik odwiedzin: 632893