Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Zmiany w obowiązku meldunkowym

Szanowni Państwo,
 
informuję, że od 1 stycznia 2013 r. zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego Ułatwienia w kwestiach meldunkowych wprowadzono ustawą z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1407).
 
Zgodnie z nowymi przepisami:
- nie trzeba najpierw wymeldowywać się w jednym urzędzie.
- aby w drugim urzędzie dokonać zameldowania. 

Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.
 

Od 1 stycznia br. przy dokonywaniu meldunku, nie ma obowiązku podawania informacji o:
 
- wykształceniu.
- obowiązku wojskowym.
- oraz przedkładania książeczki wojskowej.

Zniesione zostały sankcje karne m.in. dla obywateli polskich i obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.
 

Dłuższy jest też termin na zgłoszenie meldunku, z dotychczasowych 4 dni termin został wydłużony do 30 dni.
 
Zgodnie z oczekiwaniami obywateli można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika.
Oznacza to, że ustanowiony pełnomocnik będzie mógł m. in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.
 
Ponadto od 1 stycznia 2013 r. nie ma obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.
 
Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają obowiązku weryfikowania dokonywania meldunku przez mieszkańców lub pracowników.
 
Nie ma też obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
 
Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 r.
 
Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk
   
 Licznik odwiedzin: 632833