Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Pamiętajmy o fladze na Święto Niepodległości

       Zbliża się Święto Niepodległości, którego obchody będą czasem zaakcentowania przez nas polskości, pamięci oraz przywiązania i szacunku do barw narodowych. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Miasta Turku, Gminy Turek i Powiatu Tureckiego do wywieszenia w tym czasie flag państwowych.

       Prezentując biało-czerwoną flagę dajemy wyraz naszym patriotycznym uczuciom. Okazujemy pamięć należną tym wszystkim, którzy za odzyskanie niepodległości walczyli i umierali, którzy wnieśli w nasze czasy wolność oraz tak cenne idee miłości do Ojczyzny, suwerenności i narodowej solidarności. Nie bądźmy obojętni wobec patriotycznych tradycji i postaw.

       Apelujemy również do wszystkich firm i instytucji, aby w tych dniach przyłączyły się do świątecznego nastroju i wywiesiły na swoich budynkach flagi narodowe.

       Jesteśmy przekonani, że Dzień Święta Niepodległości będzie dla nas wszystkich czasem manifestacji tożsamości narodowej.
 
 
 
/-/ Karol Mikołajczyk        /-/ Zdzisław Czapla            /-/ Zbigniew Bartosik
 Wójt Gminy Turek        Burmistrz Miasta Turku            Starosta Turecki
 Licznik odwiedzin: 632794