Środa, 16 października 2019
Szukaj w serwisie:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek

 Licznik odwiedzin: 632110