Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Mobilna zbiórka odpadów w sołectwach Korytków, Chlebów, Warenka, Kalinowa, Pęcherzew, Szadów Księży, Obrębizna, Dzierżązna

Szanowni Mieszkańcy Gminy Turek
 
 
Informujemy, iż na terenie gminy Turek będzie miała miejsce mobilna zbiórka:
  • odpadów wielkogabarytowych (np. meble, wersalki, fotele)
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. telewizory, radia, komputery, lodówki, zamrażarki, pralki, odkurzacze, suszarki; sprzęt ten musi być kompletny, tzn. bez wymontowanych silników, zasilaczy, sprężarek itp. w przeciwnym razie odpady te nie zostaną odebrane,
  • zużytych opon (pochodzących z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie  domowym, tj. z samochodów osobowych, motocykli, rowerów),
  • chemikaliów (np. farby, lakiery wraz z etykietami, umożliwiającymi ich zidentyfikowanie), odpady zmieszane ze sobą (np. farby, lakiery) nie zostaną odebrane. 

Ze względu na brak informacji na temat ilości odpadów przewidzianych do zbiórki, przyjazd mobilnego PSZOK-a do poszczególnych miejscowości został zorganizowany etapowo i tak ww. zbiórka będzie miała miejsce w dniach:

  • 3 grudnia 2013 r.  (wtorek) na  terenie sołectw Korytków, Chlebów, Warenka,
  • 5 grudnia 2013 r. (czwartek) na terenie sołectw Kalinowa, Pęcherzew, Szadów Pański, Szadów Księży,
  • 9 grudnia 2013 r. (poniedziałek) na terenie sołectw Obrębizna, Dzierżązna.


Terminy mobilnej zbiórki dla pozostałych miejscowości będą podawane sukcesywnie w najbliższym czasie.


Odbiór ww. odpadów będzie się odbywał poprzez ich wystawienie przed nieruchomość, do godz. 8.00.

Prosimy pamiętać o terminie i godzinie wystawienia odpadów, aby uniknąć sytuacji, że nieruchomość zostanie pominięta przy odbiorze!

Wszystkie odpady muszą być przekazane pracownikom firmy ZUK ‘EKO-GAB’.

 

Nieruchomości, do których dojazd jest utrudniony, a chciałyby wystawić ww. odpady prosimy  o skontaktowanie się, pod nr tel. 63 279-40-83/63 288-72-69. Ww. przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

 

WÓJT
/-/ Karol Mikołajczyk
 Licznik odwiedzin: 632892