Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Turkowicach

 
Została oddana do użytkowania oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Turkowicach. Oczyszczalnia odbiera ścieki ze szkoły oraz z Domu Nauczyciela.
 
Według Deklaracji Zgodności nr 23/2006, zastosowana przydomowa, biologiczna oczyszczalnia ścieków SanoClean L, której proces technologiczny oparty jest na reaktorze SBR, gwarantuje uzyskanie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do ziemi.

Wykonawcą zadania była firma: „BIOKONSULT” Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Garsteckiego 10,  60-682 Poznań, wyłoniona w trakcie postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Wartość całkowita zrealizowanego zadania: 71.910,22 zł (brutto).
 Licznik odwiedzin: 632865